Objavljena Rešenja o imenovanju članova komisija za konkurse u oblasti javnog informisanja u 2022. godini

Foto: MKI
Foto: MKI

Ministarstvo kulture i informisanja objavilo je Rešenja o imenovanju članova komisija za konkurse u oblasti javnog informisanja u 2022. godini.

Projekte proizvodnje medijskih sadržaja za televizije ove godine ocenjivaće:

 

 • Zoran Gavrilović, imenovan na predlog Nezavisnog udruženja novinara Srbije,
 • Gvozden Nikolić, imenovan na predlog Udurženja medija i medijskih radnika,
 • Aleksandar Stanojević imenovan na predlog Društva novinara Niša,
 • Violeta Jovanov Peštanac, nezavisna stručnjakinja za medije i
 • Slobodan Stanković, nezavisni stručnjak za medije.

 

Najbolje medijske sadržaje koji promovišu i afirmišu teme iz oblasti kulture izabraće:

 

 • Nataša Heror, imenovana na predlog Asocijacije medija,
 • Slobodan Marković, imenovan na predlog Društva novinara Niša,
 • Nikola Lazić, imenovan na predlog Poslovnog udruženja Asocijacije lokalnih i nezavisnih medija „Lokal pres“,
 • Ljubiša Lešević, nezavisni stručnjak za medije,
 • Srđan Conić, nezavisni stručnjak za medije.

 

Članovi Komisije za ocenjivanje predloga projekata proizvodnje medijskih sadržaja namenjenih pripadnicima srpskog naroda u zemljama regiona su:

 

 • Zoran Maksimović, imenovan na predlog Udruženja novinar Srbije,
 • Izabela Brnković, imenovana na predlog Asocojacije medija,
 • Marije Stanković, imenovana na predlog Profesionalnog udruženja novinara Srbije,
 • Jelena Dopuđ, nezavisna stručnjakinja za medije,
 • Ivana Mićević, nezavisna stručnjakinja za medije.

 

Članovi Komisije za ocenjivanje predloga projekata proizvodnje medijskih sadržaja namenjenih osobama sa invaliditetom su:

 

 • Slobodan Ćirić, imenovan na predlog Udruženja novinara Srbije,
 • Ljiljana Stojanović, imenovana na predlog Poslovnog udruženja Asocijacije lokalnih i nezavisnih medija „Lokal pres“,
 • Dejan Kostić, imenovan na predlog Društva novinara Niša,
 • Jelena Crnogorac, nezavisna stručnjakinja za medije i
 • Milica Veljković, nezavisna stručnjakinja za medije.

 

Komisiju za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja na jezicima nacionlanih manjina u 2022. godini činiće:

 

 • Aleksandra Šanjević, imenovana na predlog Nezavisnog udruženja novinara Srbije,
 • Svetlana Tomov, imenovana na predlog Udruženja radio stanica „RAB Srbija“,
 • Dražen Ostojić, imenovan na predlog Udruženja sportskih novinara,
 • Miroljub Radojković, nezavisni stručnjak za medije i
 • Bojan Nikolić, nezavisni stručnjak za medije.

 

U Komisiji za ocenjivanje projekata proizvodnje medijskih sadržaja koji se realizuju putem elektronskih medija čiji izdavači imaju sedište na teritoriji AP Kosovo i Metohija  biće:

 

 • Emilija Marić, imenovana na predlog Udruženja elektronskih medija „ComNet“,
 • Nadežda Budimović, imenovana na predlog Poslovnog udruženja Asocijacije lokalnih i nezavisnih medija „Lokal pres“,
 • Boban Mitić, imenovan na predlog Udruženja novinara Srbije,
 • Željka Petrović, nezavisna stručnjakinja za medije i
 • Nebojša Veličković, nezavisni stručnjak za medije.

 

Članovi Komisije za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije i servise novinskih agencija u 2022. godini su:

 

 • Edib Honić, imenovan na predlog Udruženja novinara Srbije,
 • Ivana Kahrmann, imenovana na predlog Nezavisnog udruženja novinara Srbije,
 • Zoran Veličković, imenovan na predlog Profesionalnog udruženja novinara Srbije,
 • Nada Gagić, nezavisna stručnjakinja za medije i
 • Mirjana Aleksić, nezavisna stručnjakinja za medije.

 

Projekte proizvodnje medijskih sadržaja za radio ove godine ocenjivaće:

 

 • Olivera Milošević, imenovana na predlog Udruženja novinara Srbije,
 • Miloš Rajković, imenovan na predlog Udruženja radio stanica „RAB Srbija“,
 • Slađana Aleksić, imenovana na predlog Profesionalnog udruženja novinara Srbije,
 • Vladimir Joanović, nezavisni stručnjak za medije i
 • Predrag Azdejković, nezavisni stručnjak za medije.

 

Članovi Komisije koji će ocenjivati projekte namenjene internet medijima su:

 

 • Nevena Ružić, imenovana na predlog Nezavisnog udruženja novinara Srbije,
 • Biljana Selaković, imenovana na predlog Udruženja radio stanica „RAB Srbija“,
 • Slobodan Đurić, imenovan na predlog Udruženja sportskih novinara Beograda,
 • Saša Mirković, nezavisni stručnjak za medije i
 • Ilija Stojanović, nezavisni stručnjak za medije.

 

U Komisiju za Konkurs za sufinansiranje projekata organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i unapređivanja profesionlanih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja u 2022. godini biće:

 

 • Mugdim Šehalić, nezavisni stručnjak za medije,
 • Olga Drecun, nezavisna stručnjakinja za medije,
 • Jovan Bukovala, nezavisni stručnjak za medije,
 • Muharem Mutabdžija, nezavisni stručnjak za medije i
 • Jelena Knežević, nezavisni stručnjak za medije.

 

 

Sva rešenja sa obrazloženjima možete videti na sajtu Ministarstva kulture i informisanja.

 

Tagovi

Povezani tekstovi