Otvoreno pismo evropskih medijskih organizacija: „Nećemo dozvoliti da anti-SLAPP direktiva bude propuštena prilika“

efj-logo-1-1

Evropska unija će propustiti jedinstvenu priliku da pokaže da je na strani onih koji imaju moć da traže odgovornost. Pregovori o Direktivi za koju se očekuje da će se boriti protiv strateških tužbi protiv učešća javnosti (SLAPP) se bliži kraju i 74 dole potpisane organizacije upozoravaju da, u nedostatku određenih ključnih odredbi, Direktiva protiv SLAPP neće uspeti da se suprotstavi rastućem problemu SLAPP-a u EU.

Ove odredbe uključuju pre svega snažan mehanizam ranog odbačaja za sve SLAPP-ove. Ako Direktiva ne uspe da obezbedi da svi SLAPP zahtevi podležu rigoroznom testu u najranijoj fazi postupka, kao što je slučaj sa dokumentom o opštem pristupu Saveta Evropske unije, Direktiva će biti šupalj instrument.

 

Drugo, ako se izbriše definicija „prekograničnih“ SLAPP slučajeva, onda bi se pojam prekograničnih predmeta implicitno odnosio na slučajeve u kojima stranke imaju prebivalište u različitim državama članicama. To znači da će Direktiva biti primenljiva samo u nekolicini slučajeva; hiljade stvarnih i potencijalnih SLAPP žrtava neće moći da se pozovu ni na jednu od zaštitnih mera protiv SLAPP-a koje je uvela Direktiva.

 

Konačno, postoji opasnost da odredbe o naknadi štete budu u potpunosti ostavljene na diskreciju država članica i sudova, što bi dovelo do nejednakih mehanizama nadoknade u različitim zemljama. Izostavljanje minimalnog standarda za nadoknadu bilo bi sramotno s obzirom na to da je potpuna nadoknada štete od suštinskog značaja u bilo kom anti-SLAPP zakonodavstvu koje je dostojno tog imena. Ne možemo zanemariti restorativnu funkciju za žrtve SLAPP-a i njen efekat odvraćanja na moćne aktere koji razmišljaju o pokretanju sličnih postupaka.

 

Proteklih godina, organizacije članice Koalicije protiv SLAPP-a u Evropi (CASE) pružale su solidnu ekspertizu Komisiji, Evropskom Parlamentu i državama članicama zasnovanu na dokazima i dubinsko znanje kako bi podstakle rasprave o zakonu, i to uvek u konstruktivnom duhu. U ovoj ključnoj fazi, izgleda da je naš doprinos ignorisan.

 

Odbijamo da dozvolimo da ovo bude propuštena prilika.

 

Nećemo podržati razvodnjenu Direktivu koja neće pružiti značajnu zaštitu novinarima, medijima, aktivistima i organizacijama civilnog društva u Evropi, umesto da služi kao model za ambiciozno zakonodavstvo protiv SLAPP-a širom Evrope i šire.

 

Dok ulazimo u završne faze razgovora, pozivamo Savet i Parlament, uz podršku Komisije, da ovaj zakon učine čvrstim instrumentom koji ispunjava svoju svrhu, a ne vežbom.

 

Potpisnici:

 

Access Info Europe, Aditus Foundation, Amnesty International, ARTICLE 19 Europe, Association of European Journalists-Bulgaria, BIRN Balkan Investigative Reporting Network, Blueprint for Free Speech (B4FS), Bruno Manser Fonds (BMF), Center for Environmental Democracy FLOROZON, North Macedonia, Centre for European Volunteering (CEV), Centre for Peace Studies, Croatia, Civic Initiatives, Serbia, Civil Liberties Union for Europe (Liberties), Civil Rights Defenders , Citizens Network Watchdog Poland, Coalition For Women In Journalism (CFWIJ), Coalizione Italiana per le Libertà e i Diritti civili (CILD), Committee to Protect Journalists, Croatian Journalists Association, Estonian Human Rights Centre (EHRC), Eurocadres, European Anti-Poverty Network, European Center For Not-For-Profit Law (ECNL), European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF), European Civic Forum, European Environmental Bureau (EEB), European Legal Support Center (ELSC), European Federation of Journalists (EFJ), European Trade Union Confederation (ETUC), Foodwatch International, Foundation Atelier for Community Transformation – ACT (BiH), Free Press Unlimited, Frente Cívica (Portugal), Global Forum for Media Development (GFMD), Greenpeace European Unit, Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR, Poland), Human Rights Centre, Ghent University, Human Rights House Foundation (HRHF), Hungarian Civil Liberties Union (HCLU), IFEX, ILGA-Europe, Index on Censorship, International Press Institute (IPI), Journalists’ Association of Serbia (UNS), Justice for Journalists Foundation (JFJ), Legal Human Academy (Denmark), MAISON DES LANCEURS D’ALERTE ,  Mirovni inštitut (Peace Institute), Ljubljana, Netherlands Helsinki Committee, OBC Transeuropa (OBCT), Open Knowledge Foundation Germany (OKF), Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), PEN International, PEN Malta, Protect, Pištaljka, Public Eye, Reporters Without Borders (RSF), Repubblika (Malta), Rettet den Regenwald, Germany, Sherpa, SOLIDAR, SOS Malta, South East European Network for Profession­alization of Media (SEENPM), South East Europe Media Organisation (SEEMO), The Daphne Caruana Galizia Foundation, Transparency International EU, Transparency International Finland, Transparency International Ireland, Volonteurope , Whistleblowing International Network, Wildes Bayern e.V., Wikimedia Europe, Xnet, Institute for Democratic Digitalisation.

Tagovi

Povezani tekstovi