Albanija

SafeJournalists.net

Donator: Evropska komisija i Balkanski fond za demokratiju nemačkom Maršalovog fonda SAD  i Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu     Uloga NUNS –a: nosilac projekta     Budžet: 997.770 EUR

Pročitaj više »