Maja Gojković

Veran Matić – Godišnjica

Nakon godinu dana, zaključujem da i pored realnih očekivanja i mogućnosti koje predviđa Akcioni plan za primenu Medijske strategije, kapaciteti i pozicije ministarstva u domenu informisanja nisu ojačani činjenicom da

Pročitaj više »