Oliver Ivanović

Milan Radonjić: Naše društvo je zapušteno i traumatizovano

„Mi do danas nismo dobili sve odgovore u vezi sa atentatom na premijera Đinđića, iako od 2007. imamo pravosnažnu presudu. Kada je reč o Ivanoviću, koji je bio opozicija u punom smislu reči, tri godine posle ubistva nismo ni blizu bilo kakve presude. Đinđić je takođe na neki način bio opozicija, iako je bio na vlasti. Njegova pozicija je bila usamljena, kao i Ivanovićeva, bez pravih saveznika u društvu kome je pripadao, ali i spolja.“

Pročitaj više »