Transparentnost

Toliko o transparentnosti

Bez pravnog osnova   Jedini navedeni pravni osnov za ovu odluku je član 43. st. 1. Zakona o Vladi, koji kaže da Vlada odlukom osniva javna preduzeća, ustanove i druge organizacije, preduzima

Pročitaj više »