Lični stav

Tamara Tankosić: Kodeks treba da bude usklađen u tom delu sa Zakonom o javnom informisanju.

slika: privatna arhiva
slika: privatna arhiva

Pre oko mesec dana predsedniku Upravnog odbora RTS-a, gospodinu Klanščeku, podnela sam inicijativu za izmenu i dopunu Etičkog kodeksa RTS-a. Smatram da Kodeks ne sme da bude prut kojim će se mahati novinarima i urednicima koji imaju potrebu i odgovornost da iznesu lični stav, mišljenje.

 

Kodeks treba da bude usklađen u tom delu sa Zakonom o javnom informisanju.

 

Drugo, predložila sam da Kodeks bude dopunjen s delom koji će se odnositi na zaštitu novinara, urednika i drugih zaposlenih u situciji pokušaja unutrašnjeg pritiska na novinara ili urednika ili drugog zaposlenog. Kodeks prepoznaje samo pokušaj spoljnog pritiska i kaže kome se tada obratiti.

 

Gospodin Klanšček mi je brzo odgovorio, rekao da pošaljem konkretne predloge izmena i da će ih dati na razmatranje članovima Upravnog odbora RTS-a, što sam i učinila. Moju inicijativu podržali su Strukovni sindikat i sindikat Nezavisnost.

 

Nadam se da će članovi Upravnog odbora razmatranjem inicijative doprineti stvaranju boljih uslova za profesionalan rad i zaštitu zaposlenih koji rade u javnom interesu. Godinama govorim o pravu novinara na mišljenje i lični stav. Godine 2019. UNS je povodom mog pitanja o pravu novinara na lični stav organizovao javnu sednicu sudova časti UNS-a i NUNS-a.

Tagovi

Povezani tekstovi