Aktivnosti

Poziv na redovnu godišnju Skupštinu NUNS-a

Predlog dnevnog reda Skupštine:    Otvaranje Skupštine i izbor Radnog predsedništva Izbor zapisničara, Verifikacione komisije i utvrđivanje kvoruma Usvajanje …

Poziv na redovnu godišnju Skupštinu NUNS-a

Predlog dnevnog reda Skupštine:   Otvaranje Skupštine i izbor Radnog predsedništva Izbor zapisničara, Verifikacione komisije i utvrđivanje kvoruma Usvajanje …

Podrška i pravna pomoć novinarima tokom tekućih protesta

Ukoliko se nađu u nekoj neprijatnoj situaciji mogu da se obrate za pomoć pravnicima udruženja na sledeće brojeve telefona:   …

Nedovoljna zaštita novinara u Srbiji

NUNS je ovim izveštajem analizirao pojedine aktivnosti predviđene Revidiranim Akcionim planom za poglavlje 23 i Izveštaj o sprovođenju revidiranog …

Četiri novinarska udruženja i parlamenta sa Balkana potpisali deklaraciju o unapređenju dijaloga

Pretnje i napadi na novinare, namešetni konkursi za medije, loše zakonske regulative u medijskoj sferi i prikrivanje informacija, samo …

Medijske slobode u Srbiji – izveštaj u klin, stvarnost u ploču – Predstavljanje Alternativnog izveštaja o sprovođenju Revidiranog Akcionog plana za poglavlje 23

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) organizuje predstavljanje alternativnog izveštaja o sprovođenju Revidiranog Akcionog plana za poglavlje 23 u delu …

BIRN objavio dva nova izveštaja koji pokazuju da projekti koje je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja samo delimično zadovoljavaju javni interes

Beograd, 15.11.2021. BIRN-ov monitoring je utvrdio, posmatrano iz ugla proširenja medijskog diverziteta projekata koje je podržalo Ministarstvo kulture 2020, …

Poziv na okrugli sto o izmenama Krivičnog zakonika

UNS i NUNS su pozvali profesora Zorana Stojanovića, koji je radio na izmenama KZ, predstavnike medijskih i novinarskih organizacija …

Dodela nagrade “Dušan Bogavac“ za 2021. godinu

Novinarka Dragana Pećo je dugogodišnjim hrabrim i etičkim angažmanom u svojim novinarskim istraživanjima pokazala kako se treba i valja …