Grantovi za projekte istraživačkog novinarstva iz fonda IJ4EU

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

IJ4EU objavljuje drugi konkurs u okviru Investigation Support programa nudeći grantove u iznosu do 50 hiljada evra.

Fond “Istraživačko novinarstvo za Evropu” (IJ4EU) otvorio je 23. avgusta novi  konkurs za prijave za Investigation Support Scheme, nudeći grantove u iznosu od 5 do 50 hiljada evra za prekogranične projekte istraživačkog novinarstva u Evropskoj uniji.

 

Drugi po redu konkurs ovog fonda u 2021. godini je otvoren za timove svih vrsta, uključujući saradnju više redakcija i timove sačinjene isključivo od slobodnih novnara (freelance).

 

Krajnji rok za prijave je 4. oktobar do 23:59 CEST. Više informacija i lista često postavljanih pitanja dostupni ovde.

 

PRIJAVITE SE OVDE

 

Programom Investigative Support Scheme upravlja Međunarodni institut za medije (International Press Institute – IPI). U prethodnom konkursu ovog fonda i prvom krugu finansiranja nezavisni žiri je dodelio 420 hiljada evra finansirajući 14 prekograničnih timova koje su uglavnom vodile redakcije. Posebnim konkursom za slobodne novinare (Freelancer Support Scheme), koji je sada zatvoren, obezbeđeno je 262 hiljada evra za 15 timova koji su uglavnom sačinjeni od slobodnih novinara.

 

Konkurs je otvoren za sve timove, uključujući i one koje nisu prošli selekciju na konkursu za Freelance support scheme ili prethodnom krugu konkursa za Investigation Support Scheme.

 

Ukupna vrednost direktnih grantova iz IJ4EU fonda za podršku prekograničnog istraživačkog novinarstva u javnom interesu za 2021. godinu iznosi 1,1 milion evra.

 

Okvirno, 835.000 evra će biti podeljeno kroz Investigation Support program dok će 265.000 evra biti odvojeno za program podrške slobodnim novinarima (Freelancer Support Scheme). Više informacija o IJ4EU fondu i razlozima za ovakvu podršku istraživačkom novinarstvu možete naći ovde.

 

Ovi grantovi su nastavak uspešnog pilot finansiranja u 2018. godini, kojim je bilo podržano 12 istraživačkih projekata, a zatim i drugog kruga grantova u 2020. godini kada je finansirano 49 istraživanja.

 

Listu prethodno finansiranih istraživanja možete naći ovde.

 

Geografski domet i dostupnost konkursa ostaje isti. Pravo prijavljivanja imaju timovi novinara sa sedištem u barem dve zemlje Evropske unije ili u jednoj zemlji članici i Britaniji. (Britanski novinari će imati potpun pristup IJ4EU grantovima za 2021. godinu.)

 

IJ4EU je takođe otvoren za prijave novinara iz zemalja sa statusom kandidata za članstvo u EU, ili drugih zemalja bez tog statusa (“third countries”), koji bi pri tom morali da u svoj tim uključe kolege iz najmanje dve zemlje članice EU.

 

Projekti se moraju baviti temama od prekograničnog značaja. Teme istraživanja nisu ograničene i svi predlozi će biti razmatrani.

 

Razmatraće se prijave timova iz svih vrsta medija, uključujući štampane, elektronske i online medije, produkcije dokumentarnih filmova i multimedijane projekte (izveštavanje na više medijskih platformi). Predloženi projekti moraju imati u planu emitovanje/objavljivanje istraživanja u barem dve zemlje.

 

IJ4EU grantovima mogu biti pokrivene skoro sve vrste troškova u produkciji novinarskog sadržaja, uključujući plate stalno zaposlenih i honorare za angažovanje slobodnih (freelance) novinara, troškove istraživanja i prevođenja, putne i administrativne troškove.

 

Grantovi oba programa će biti dodeljeni po odluci nezavisnog žirija sačinjenog od uglednih iskusnih urednika, istraživačkih novinara i medijskih stručnjaka. Više o procesu izbora kandidata i uslovima konkursa možete pročitati ovde.

 

Svi detalji o oba programa podrške i procesu prijavljivanja, kao i informacije o prethodno finansiranim projektima, mogu se naći na IJ4EU veb-sajtu. Pogledajte listu često postavljanih pitanja o prijavljivanju ovde.

 

IJ4EU fond je posvećen pružanju podrške istraživačkom novinarstvu u ovom ključnom i posebno izazovnom periodu za novinarstvo i medije, jer je istraživačko novinarstvo izuzetno važno tokom aktuelne zdravstvene krize.

 

O fondu IJ4EU

 

Istraživačko novinarstvo za Evropu (Investigative Journalism for Europe – IJ4EU) je fond podrške prekograničnom istraživačkom novinarstvu. Dodeljujemo grantove timovima novinara u Evropi koji istražuju teme od javnog značaja.

 

Fondom upravlja konzorcijum tri organizacije: Međunarodni institut za medije (International Press Institute – IPI), Evropski centar za novinarstvo (European Journalism Centre  – EJC) i Evropski centar za slobodu medija (European Centre for Press and Media Freedom – ECPMF). Na čelu konzorcijuma je IPI koji ujedno upravlja i programom Investigative Support.

 

EJC vodi program podrške slobodnim novinarima (Freelancer Support Scheme). ECPMF je zadužen za nagradu za prekogranično istraživačko novinarstvo i za redovnu godišnju IJ4EU konferenciju #UNCOVERED. ECPMF takođe upravlja fondom za pravnu pomoć dobitnicima grantova.

 

IJ4EU program se kofinansira kao pripremna aktivnost Evropske komisije (DG Connect). U 2020. godini program su dodantno finasijski podržali i Fondacija za otvoreno društvo, Fondacija Frit Ord, Luminate i Grad Lajpcig. Izbor projekata koji će biti finansirani iz ovog fonda je potpuno nezavisan od donatora, a nezavisnost uređivačke politike svih primaoca grantova je potpuno garantovana.

 

Pitanja

 

Zainteresovani za prijave se upućuju na internat stranicu fonda IJ4EU i posebno na sekciju sa često postavljanim pitanjima u vezi sa konkursom. Ukoliko imate dodatnih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

 

Kontakt

 

Kontakt osoba za opšte informacije i pitanja u vezi sa programom Investigative Support je Timoti Lardž, koordinator IJ4EU programa u IPI (Timothy Large, [email protected]).

 

Pitanja u vezi sa programom podrške slobodnim novinarima (Freelancer Support Scheme), slati Zlatini Siderovoj, EJC projektnoj menadžerki (Zlatina Siderova, [email protected]).

Tagovi

Povezani tekstovi