Osnaženi novinari – temelj profesionalnog izveštavanja

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Naziv projekta: Osnaženi novinari – temelj profesionalnog izveštavanja

 

Donator: BOŠ-SIDA

 

Vreme realizacije: 01.12.2021. – 30.11. 2021.

 

Uloga NUNS-a : nosilac projekta

 

Budžet: 359.535 SEK

 

O projektu:

 

Projekat sprovodi NUNS u saradnji sa lokalnim asistentima i ekspertima.

 

NUNS je organizacija koja se u skladu sa temeljima na kojima je zasnovana bavi svakodnevni, monitoringom poštovanja odnosno kršenja prava medijskih profesionalaca, javno reaguje i osudjuje kršenja prava medijskih profesionalaca, priža pravne savete i uslugu zastupanja članova na sudu, promoviše Etički kodeks novinara Srbije, radi na profesionalnom razvoju medijskih profesionalaca, a kroz organizaciju javnih događaja u Beogradu i drugim gradovima, aktivno učestvuje na polju reforme medijskog zakonodavstva Srbije.

 

Cilj projekta: Doprineti demokratskom razvoju društva, i usvajanju i primeni EU standarda u oblasti slobode medija i informisanja

 

Specifični ciljevi:  

 

1.  Osnaženi novinari poznaju svoja prava iznaju kako da ih ostvare.

 

2.  NUNS je prepoznat kao ključni nezavisni akter u odbrani prava novinara i zastupanju javnog interesa u informisanju  kroz kvalitetno i pravovremeno informisanje članstva, kao i domaćih i međunarodnih stejkholdera.

 

Rezultati:

 

R1: Novinari čija su prava profesionalna i ljudska prava prekršena dobijaju pravnu pomoć posredstvom NUNS-a.

 

R2: NUNS informiše (domaću i međunarodnu) javnost i podstiče debatu o pravima novinara i medijskim slobodama.

 

R3: Ciljana javnost informisana o sprovedenim merama iz AP za poglavlje 23 u delu koji se odnosi na bezbednost novinara i medijske slobode.

 

R4: Stalna radna grupa za bezbednost novinara razmatra preporuke NUNS-a i koristi ih u praksi.

Tagovi

Povezani tekstovi