Program odgovorne lokalne finansije i uključivanje građana

Konkursi nagrade grantovi stipendije

– POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA –

KONKURS ZA PODNOŠENJE MEDIJSKIH PROJEKATA

ZA PODRŠKU UNAPREĐENJU UKLJUČIVANJA GRAĐANA U PROCESE DONOŠENJA ODLUKA U 15 GRADOVA I OPŠTINA

Program “Odgovorne lokalne finansije i uključivanje građana – podrška unapređenju u oblasti uključivanja građana u procese donošenja odluka” koji finansira Švajcarska Vlada, a sprovodi predstavništvo HELVETAS Swiss Intercooperation u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Stalnom konferencijom gradova i opština (u daljem tektu: Program), raspisuje:

 

Konkurs za podnošenje prijava za realizaciju medijskih projekata za podršku unapređenju uključivanja građana u procese donošenja odluka na lokalnom nivou.

 

Konkurs obuhvata medijske projekte pripremljene od strane lokalnih / regionalnih medija koji pokrivaju teritoriju najmanje jedne od teritorija 15 jedinica lokalne samouprave  i to:

 

Gradove: Novi Pazar, Užice, Leskovac i Zaječar

 

Opštine: Arilje, Mali Zvornik, Ljubovija, Ćuprija, Žabalj, Bojnik, Topola, Golubac, Raška, Vlasotince i Veliko Gradište

 

Osnovni cilj konkursa odnosno medijskih projekata jeste unapređenje poverenja između građana i lokalne samouprave i povećanje učešća građana u procesima donošenja odluka u lokalnoj zajednici, posebno budžeta lokalne samouprave. Ciljevi na koje takođe treba da odgovore medijski projekti su:

 

Pravovremena i objektivna informisanost građana o radu, odlukama i prioritetima organa lokalne samouprave, posebno u procesu pripreme lokalnog budžeta.

 

Unapređenje informisanosti organa lokalne samouprave o stavovima, predlozima i prioritetima građana i lokalne zajednice, posebno pripadnika osetljivih grupa, u procesu pripreme lokalnog budžeta.

 

Ključne teme koje treba da obrade medijski projekti su:

 

Informisanje lokalne zajednice o budžetu jedinice lokalne samouprave (kako se priprema lokalni budžet; sadržina i svrha lokalnog budžeta – šta se obezbeđuje kroz lokalni budžet; zašto je lokalni budžet važan za lokalnu zajednicu; kakav je značaj lokalnih prihoda, posebno poreza na imovinu na lokalni budžet; informisanje osetljivih grupa u lokalnoj zajednici o lokalnom budžetu – osoba sa invaliditetom, pripadnika romske zajednice i primalaca novčane socijalne pomoći, u daljem tekstu: Osetljive grupe)

 

Učešće građana u procesu pripreme budžeta grada ili opštine (motivisanje građana da se uključe u pripremu budžeta; praćenje posebnih mehanizama za konsultacije građana, privrede i civilnog društva u pripremi budžeta koji se organizuju u lokalnoj zajednici – anketa, skupova, sastanaka u mesnim zajednicama; praćenje lokalnih inicijativa čije aktivnosti utiču na  formiranje lokalnog budžeta, posebno prioriteta osetljivih grupa u lokalnoj zajednici; predstavljanje primera dobre prakse saradnje građana i lokalne samouprave; i dr.)

 

Značaj lokalnog budžeta za ostvarivanje potreba osetljivih grupa u lokalnoj zajednici i razvoj posebno prioritetnih oblasti – rodne, socijalne i druge vrste ravnopravnosti, zaštite životne sredine i drugih tema koje doprinose održivom razvoju, a u skladu sa ciljevima definisanim Agendom 2030.

 

Trajanje i maksimalni budžet projekta:

 

Maksimalno trajanje projekta do 31.12.2023. godine

 

Maksimalan budžet po projektu iznosi 5.000 švajcarskih franaka u dinarskoj protivvrednosti

 

Dokumentaciju i uputstva za prijavljivanje vam dostavljamo u prilogu, a takođe ih možete preuzeti na internet stranici Programa „Odgovorne lokalne finansije i uključivanje građana: https://med.org.rs .

 

ROKOVI I NAČIN DOSTAVLJANJE PRIJAVA

 

Prijava medijskih projekata – najkasnije do 15 novembra 2022. godine do 17.00 časova na elektronsku adresu [email protected]

 

Odabir projekata i obaveštavanje medija čiji su projekti izabrani – najkasnije do 1. decembra 2022. godine do 17.00 časova

 

Potpisivanje ugovora sa izabranim medijima do 15. decembra 2022. godine

 

Početak realizacije medijskih sadržaja od 15. januara 2023. godine

 

Info sastanak na kome će biti posebno predstavljen Konkurs i dati odgovori na pitanja potencijalnih učesnika biće organizovan u ponedeljak 31. oktobra 2022. godine, u 12.00 časova preko online platforme Teams (link).

 

Za prijavu za učešće na info sastanku i za ostale dodatne informacije u vezi sa podnošenjem prijava, potencijalni sprovodioci medijskih projekata mogu se obratiti Veroniki Paunović, savetnici za odnose sa javnošću na elektronsku adresu [email protected]

Tagovi

Povezani tekstovi