Resursi

Deset saveta za ponašanje medija na društvenim mrežama

Društvene mreže više ne služe samo za zbližavanje ljudi već sve više za posao, plasiranje proizvoda i usluga, ali …