Resursi

Vodič za novinare: Pregovaračka poglavlja 23 i 24 – O čemu pregovaramo?

Publikacija je nastala kroz projekat GIZ u saradnji s Nezavisnim udruženjem novinara Srbije (NUNS), autorke su Ivana Đurić i ...

Priručnik za medijsko izveštavanje o nasilju u porodici i nasilju nad ženama (PDF)

Izveštavanje o nasilju u porodici zahteva poseban pristup i odnos novinara/ke prema temi, jer neprofesi- onalno urađen novinarski prilog ...

Izvan četiri zida – Priručnik za novinarke i novinare o profesionalnom i etičkom izveštavanju o LGBT temama

Pored uvodnih reči, ovaj priručnik daje uvid u najvažnije oblasti koje su direktno vezane za LGBT osobe i njihov ...

Deset saveta za ponašanje medija na društvenim mrežama

Društvene mreže više ne služe samo za zbližavanje ljudi već sve više za posao, plasiranje proizvoda i usluga, ali ...