Završeni projekti

Javna diskusija o reformi javnog informisanja

Mediji i medijska reforma više puta su od strane EU apostrofirani kao jedan od tri politička prioriteta kada je …

SEKO za medije, kulturu i organizacije civilnog društva

Kancelarija za evropske integracije (KEI) Vlade Republike Srbije kroz program saradnje sa organizacijama civilnog društva u oblasti planiranja razvojne …

Pravni saveti i zastupanje na sudu za članove NUNS – a

Odgovarajući na potrebe svog članstva Nezavisno udruženje novinara Srbije je, uz podršku donatorskih organizacija poput Civil Rights Defenders i IREX/USAID od 2009. godine …

Besplatni kursevi engleskog jezika za novinare

Nezavisno udruženje novinara Srbije u saradnji sa Ambasadom SAD od novembra 2011. organizuje besplatne kurseve engleskog jezika za novinare. Kursevi …

Baza podataka napada na novinare

Krajem 2013. godine, Nezavisno udruženje novinara Srbije je uz podršku Ministarstva kulture i informisanja započelo realizaciju projekta „Baza podataka …

Regionalna platforma za zagovaranje medijskih sloboda i bezbednosti novinara na Zapadnom Balkanu

NUNS je ovaj projekat razvio u saradnji sa četiri novinarskih udruženja iz regije Zapadnog Balkana –  Udruženje/udruga BH novinari …