Završeni projekti

Javni novac za javni interes – podrška inicijativama civilnog društva za interes javnosti

Projekat podrazumeva zajedničko delovanje Konzorcijuma, odabranih predstavnika civilnog društva, nosilaca javnih funkcija i drugih relevantnih institucija i pojedinaca, u …

Novinari pod pritiskom: pretnja demokratskom procesu

Projekat Novinari pod pritiskom: pretnja demokratskom procesu predviđa proizvodnju dokumentarnog filma na osnovu nalaza istraživanja o primerima koji se …

Slobodan i bezbedan novinar=informisani građani

Specifični ciljevi: 1. Novinari znaju koja su njihova prava i kako da ih ostvare 2. Zakonski okvir koji garantuje …