Završeni projekti

Besplatni kursevi engleskog jezika za novinare

Nezavisno udruženje novinara Srbije u saradnji sa Ambasadom SAD od novembra 2011. organizuje besplatne kurseve engleskog jezika za novinare. Kursevi …

Baza podataka napada na novinare

Krajem 2013. godine, Nezavisno udruženje novinara Srbije je uz podršku Ministarstva kulture i informisanja započelo realizaciju projekta „Baza podataka …

Regionalna platforma za zagovaranje medijskih sloboda i bezbednosti novinara na Zapadnom Balkanu

NUNS je ovaj projekat razvio u saradnji sa četiri novinarskih udruženja iz regije Zapadnog Balkana –  Udruženje/udruga BH novinari …

Javni novac za javni interes – podrška inicijativama civilnog društva za interes javnosti

Projekat podrazumeva zajedničko delovanje Konzorcijuma, odabranih predstavnika civilnog društva, nosilaca javnih funkcija i drugih relevantnih institucija i pojedinaca, u …

Novinari pod pritiskom: pretnja demokratskom procesu

Projekat Novinari pod pritiskom: pretnja demokratskom procesu predviđa proizvodnju dokumentarnog filma na osnovu nalaza istraživanja o primerima koji se …

Slobodan i bezbedan novinar = informisani građani

Specifični ciljevi:   1. Novinari znaju koja su njihova prava i kako da ih ostvare   2. Zakonski okvir …