Završeni projekti

SafeJournalists.net

Donator: Evropska komisija i Balkanski fond za demokratiju nemačkom Maršalovog fonda SAD  i Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu   …

4M Beograd

Novinarstvo i novi mediji: nove mogućnosti  3. i 4. april 2012.   Hotel „M“, Beograd, Srbija Canal France International (CFI), …

Veća transparetnost lokalnih samouprava – pravo građana, obaveza države

Projekat će doprineti većem učešću građana u društveno ekonomskom razvoju lokalnih samouprava i unapređenju rada lokalnih organizacija civilnog društva …

Mitovi i činenjice o EU

Većina građana Srbije podržava ulazak Srbije u EU. Međutim dobar deo njih u istraživanjima kaže da o EU ne …

Besplatna pravna pomoć i promocija medijskog prava

Medijska regulativa u Srbiji je zabrinjavajuća, neusklađenost naših medijskih zakona sa propisima Evropske unije, nedostatak pravnog obrazovanja na  fakultetima, kao …

Uloga medija i primena etičkih standarda u izveštavanju o reformi sistema socijalne zaštite i korisnicima socijalnih usluga

Najširoj publici je nevidljivo bezmalo milion ljudi koji zahvaljujući nekoj od socijalnih usluga prebrode najteže trenutke u životu ili …