Završeni projekti

Kreiranje i razvoj online strategije

U martu 2012. godine, uz podršku IREX/USAID-a, pokrenut je novi veb sajt Nezavisnog udruženja novinara Srbije koji omogućava kvalitetniju …

Seminar „Upravljanje projektnim ciklusom“

Transparentno projektno finansiranje je jedan od mogućih načina ostvarivanja slobode medija. S tom idejom Nezavisno udruženje novinara Srbije je …

Godišnja nagrada NUNS-a za izuzetnost u istraživačkom novinarstvu

Povodom 3. maja, Dana slobode medija, i zbog izuzetnog značaja koje istraživačko novinarstvo ima za razvoj novinarstva, u borbi …

Javna diskusija o reformi javnog informisanja

Mediji i medijska reforma više puta su od strane EU apostrofirani kao jedan od tri politička prioriteta kada je …

SEKO za medije, kulturu i organizacije civilnog društva

Kancelarija za evropske integracije (KEI) Vlade Republike Srbije kroz program saradnje sa organizacijama civilnog društva u oblasti planiranja razvojne …

Pravni saveti i zastupanje na sudu za članove NUNS – a

Odgovarajući na potrebe svog članstva Nezavisno udruženje novinara Srbije je, uz podršku donatorskih organizacija poput Civil Rights Defenders i IREX/USAID od 2009. godine …