Završeni projekti

Uloga Saveta za štampu na medijskoj sceni Srbije

DETALJNIJE Sаvet zа štаmpu je nezаvisno, sаmoregulаtorno telo koje okupljа izdаvаče, vlаsnike štаmpаnih medijа i profesionаlne novinаre. Osnivači Saveta …

“U pravi si!” za novinare

Cilj projekta je izrada sveobuhvatnog, verodostojnog i lako razumljivog elektronskog pravnog vodiča za medijske profesionalce u Srbiji. Elektronski pravni …

Trening za voditelje političkih TV debata

Nezavisno udruženje novinara Srbije uz saradnju organizacija USAID/IREX  i Canal France International, tokom dva vikenda, 23-25 marta i 6-8 …

ExYuTube: onlajn razmena video materijala

Kontekst U  godinama nakon rata na prostorima bivše Jugoslavije svi oblici komunikacije, nakon ratnih razaranja, stradanja i namernog uništavanja …

Kreiranje i razvoj online strategije

U martu 2012. godine, uz podršku IREX/USAID-a, pokrenut je novi veb sajt Nezavisnog udruženja novinara Srbije koji omogućava kvalitetniju …

Seminar „Upravljanje projektnim ciklusom“

Transparentno projektno finansiranje je jedan od mogućih načina ostvarivanja slobode medija. S tom idejom Nezavisno udruženje novinara Srbije je …