Završeni projekti

Mitovi i činenjice o EU

Većina građana Srbije podržava ulazak Srbije u EU. Međutim dobar deo njih u istraživanjima kaže da o EU ne …

Besplatna pravna pomoć i promocija medijskog prava

Medijska regulativa u Srbiji je zabrinjavajuća, neusklađenost naših medijskih zakona sa propisima Evropske unije, nedostatak pravnog obrazovanja na  fakultetima, kao …

Uloga medija i primena etičkih standarda u izveštavanju o reformi sistema socijalne zaštite i korisnicima socijalnih usluga

Najširoj publici je nevidljivo bezmalo milion ljudi koji zahvaljujući nekoj od socijalnih usluga prebrode najteže trenutke u životu ili …

Uloga Saveta za štampu na medijskoj sceni Srbije

DETALJNIJE   Sаvet zа štаmpu je nezаvisno, sаmoregulаtorno telo koje okupljа izdаvаče, vlаsnike štаmpаnih medijа i profesionаlne novinаre. Osnivači …

“U pravi si!” za novinare

Cilj projekta je izrada sveobuhvatnog, verodostojnog i lako razumljivog elektronskog pravnog vodiča za medijske profesionalce u Srbiji.   Elektronski …

ExYuTube: onlajn razmena video materijala

Kontekst   U  godinama nakon rata na prostorima bivše Jugoslavije svi oblici komunikacije, nakon ratnih razaranja, stradanja i namernog …