Nezavisno udruženje novinara Srbije već više od deset godina sprovodi projekte kroz koje ostvaruje svoju misiju –  da snažnim i proaktivnim delovanjem u javnosti štiti prava novinara i drugih medijskih radnika u Srbiji, sistematski unapredjuje profesionalne standarde i promoviše etički odgovorno novinarstvo.

Naši projekti uključuju informisanje novinara o njihovim pravima, podizanje svesti o važnosti poštovanja etičkog kodeksa, specijalističke treninge i projekti koji posredno ili neposredno jačaju kapacitete novinara i medija širom Srbije.

Više o aktuelnim projektnim aktivnostima NUNS-a možete pročitati u sekciji Top aktivnosti na ovoj strani, dok više o projektima možete naći na stranicama Aktuelni projekti i Prethodni projekti.

Ukoliko želite da sarađujete sa NUNS-om, molim vas posetite stranicu Imate li ideju?

  • SVI PROJEKTI
  • Aktuelni
  • Završeni
SVI PROJEKTI
  • SVI PROJEKTI
  • Aktuelni
  • Završeni

Trening za voditelje političkih TV debata

Nezavisno udruženje novinara Srbije uz saradnju organizacija USAID/IREX  i Canal France International, tokom dva vikenda, 23-25 marta i 6-8 …

ExYuTube: onlajn razmena video materijala

Kontekst U  godinama nakon rata na prostorima bivše Jugoslavije svi oblici komunikacije, nakon ratnih razaranja, stradanja i namernog uništavanja …

Kreiranje i razvoj online strategije

U martu 2012. godine, uz podršku IREX/USAID-a, pokrenut je novi veb sajt Nezavisnog udruženja novinara Srbije koji omogućava kvalitetniju …

Seminar „Upravljanje projektnim ciklusom“

Transparentno projektno finansiranje je jedan od mogućih načina ostvarivanja slobode medija. S tom idejom Nezavisno udruženje novinara Srbije je …

Godišnja nagrada NUNS-a za izuzetnost u istraživačkom novinarstvu

Povodom 3. maja, Dana slobode medija, i zbog izuzetnog značaja koje istraživačko novinarstvo ima za razvoj novinarstva, u borbi …

Javna diskusija o reformi javnog informisanja

Mediji i medijska reforma više puta su od strane EU apostrofirani kao jedan od tri politička prioriteta kada je …

SEKO za medije, kulturu i organizacije civilnog društva

Kancelarija za evropske integracije (KEI) Vlade Republike Srbije kroz program saradnje sa organizacijama civilnog društva u oblasti planiranja razvojne …

Pravni saveti i zastupanje na sudu za članove NUNS – a

Odgovarajući na potrebe svog članstva Nezavisno udruženje novinara Srbije je, uz podršku donatorskih organizacija poput Civil Rights Defenders i IREX/USAID od 2009. godine …

Besplatni kursevi engleskog jezika za novinare

Nezavisno udruženje novinara Srbije u saradnji sa Ambasadom SAD od novembra 2011. organizuje besplatne kurseve engleskog jezika za novinare. Kursevi …

Baza podataka napada na novinare

Krajem 2013. godine, Nezavisno udruženje novinara Srbije je uz podršku Ministarstva kulture i informisanja započelo realizaciju projekta „Baza podataka …

Regionalna platforma za zagovaranje medijskih sloboda i bezbednosti novinara na Zapadnom Balkanu

NUNS je ovaj projekat razvio u saradnji sa četiri novinarskih udruženja iz regije Zapadnog Balkana –  Udruženje/udruga BH novinari …

Javni novac za javni interes – podrška inicijativama civilnog društva za interes javnosti

Projekat podrazumeva zajedničko delovanje Konzorcijuma, odabranih predstavnika civilnog društva, nosilaca javnih funkcija i drugih relevantnih institucija i pojedinaca, u …

Novinari pod pritiskom: pretnja demokratskom procesu

Projekat Novinari pod pritiskom: pretnja demokratskom procesu predviđa proizvodnju dokumentarnog filma na osnovu nalaza istraživanja o primerima koji se …

Slobodan i bezbedan novinar=informisani građani

Specifični ciljevi: 1. Novinari znaju koja su njihova prava i kako da ih ostvare 2. Zakonski okvir koji garantuje …

Poboljšanje dijaloga između novinarskih organizacija i parlamenata na Zapadnom Balkanu

Cilj projekta koji je podržala Švedska Agencija za razvoj jeste poboljšanje dijaloga među činiocima društva na polju ostvarivanja zajedničkih …