Nezavisno udruženje novinara Srbije već više od deset godina sprovodi projekte kroz koje ostvaruje svoju misiju –  da snažnim i proaktivnim delovanjem u javnosti štiti prava novinara i drugih medijskih radnika u Srbiji, sistematski unapredjuje profesionalne standarde i promoviše etički odgovorno novinarstvo.

Naši projekti uključuju informisanje novinara o njihovim pravima, podizanje svesti o važnosti poštovanja etičkog kodeksa, specijalističke treninge i projekti koji posredno ili neposredno jačaju kapacitete novinara i medija širom Srbije.

Više o aktuelnim projektnim aktivnostima NUNS-a možete pročitati u sekciji Top aktivnosti na ovoj strani, dok više o projektima možete naći na stranicama Aktuelni projekti i Prethodni projekti.

Ukoliko želite da sarađujete sa NUNS-om, molim vas posetite stranicu Imate li ideju?

  • SVI PROJEKTI
  • Aktuelni
  • Završeni
SVI PROJEKTI
  • SVI PROJEKTI
  • Aktuelni
  • Završeni

Godišnja nagrada NUNS-a za izuzetnost u istraživačkom novinarstvu Dejan Anastasijević

O projektu:   Povodom 3. maja, Dana slobode medija, i zbog izuzetnog značaja koje istraživačko novinarstvo ima za razvoj …

Nova onlajn platforma – novi kanal komunikacije

Vreme realizacije: 15.10.2020. – 15.04.2021.   Donator: IREX   Uloga NUNS –a: nosilac projekta   Budžet: 1.800 USD   …

Sloboda medija i radna prava medijskih profesionalaca

Vreme realizacije: 1.05.2020. – 28.02.2021.   Donator: Ministartsvo kulture i informisanja   Uloga NUNS –a: nosilac projekta   Budžet: …

Cena informisanja u javnom interesu

Trajanje projekta: 01. 03 – 30. 11. 2021.   Donator: OEBS   Uloga NUNS –a: nosilac projekta   Budžet: …

SafeJournalists.net

Donator: Evropska komisija i Balkanski fond za demokratiju nemačkom Maršalovog fonda SAD  i Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu   …

4M Beograd

Novinarstvo i novi mediji: nove mogućnosti  3. i 4. april 2012.   Hotel „M“, Beograd, Srbija Canal France International (CFI), …

Veća transparetnost lokalnih samouprava – pravo građana, obaveza države

Projekat će doprineti većem učešću građana u društveno ekonomskom razvoju lokalnih samouprava i unapređenju rada lokalnih organizacija civilnog društva …

Mitovi i činenjice o EU

Većina građana Srbije podržava ulazak Srbije u EU. Međutim dobar deo njih u istraživanjima kaže da o EU ne …

Besplatna pravna pomoć i promocija medijskog prava

Medijska regulativa u Srbiji je zabrinjavajuća, neusklađenost naših medijskih zakona sa propisima Evropske unije, nedostatak pravnog obrazovanja na  fakultetima, kao …

Uloga medija i primena etičkih standarda u izveštavanju o reformi sistema socijalne zaštite i korisnicima socijalnih usluga

Najširoj publici je nevidljivo bezmalo milion ljudi koji zahvaljujući nekoj od socijalnih usluga prebrode najteže trenutke u životu ili …

Uloga Saveta za štampu na medijskoj sceni Srbije

DETALJNIJE   Sаvet zа štаmpu je nezаvisno, sаmoregulаtorno telo koje okupljа izdаvаče, vlаsnike štаmpаnih medijа i profesionаlne novinаre. Osnivači …

“U pravi si!” za novinare

Cilj projekta je izrada sveobuhvatnog, verodostojnog i lako razumljivog elektronskog pravnog vodiča za medijske profesionalce u Srbiji.   Elektronski …

ExYuTube: onlajn razmena video materijala

Kontekst   U  godinama nakon rata na prostorima bivše Jugoslavije svi oblici komunikacije, nakon ratnih razaranja, stradanja i namernog …

Kreiranje i razvoj online strategije

U martu 2012. godine, uz podršku IREX/USAID-a, pokrenut je novi veb sajt Nezavisnog udruženja novinara Srbije koji omogućava kvalitetniju …

Seminar „Upravljanje projektnim ciklusom“

Transparentno projektno finansiranje je jedan od mogućih načina ostvarivanja slobode medija. S tom idejom Nezavisno udruženje novinara Srbije je …